uvodní obrázek
czech english french german japan
Úvod Novinky Hajku Galerie Úvahy Odkazy
Hajku     Sbírky     Názory

...

Zenové slunce nad zahradou.
Na shnilém ovoci
hodují motýli.

...

V drátěném oku plotu sedí
uschlý květ růže,
vedle vrabec.

...

Zátiší s říjnem:
Listím psího vína
krvácí javory.

...

Zemdlené paprsky -
a na nich klopýtalo
večerní slunce.

...

Starý plot
opravují 
pavouci.

...

Nad soldateskou špačků
plavný mír
volavčích křídel. Stmívání.

...

Heřmánek nad kanálem.
Zvrací snad
plíživou rzivost října?

...

Rehek hned na kátru,
hned na opuštěném rýči.
Podvečer. Zahálím.

...

Říjen byl vlhký.
Pouvadly
umělé květy na hrobech.

...

Ledový vítr. Divizně
jediné oko
zbylo k dívání.

...

Pavoučí sítě...
Pouze z nich
doposud neopadlo listí.

...

Potoku, strome
s listy, které víří
v peřejích podzimu...

...

Trám v kůlně.
Pavučina.
Oběšený motýl.

...

Celý den vichřice...
a v noci
Plejády rozvanuté po obloze.

...

Na vyvráceném smrku jenom
přízemní ptactvo -
vrabčáci.

...

Noc v nehostinném listopadu.
Do jaké války
táhnou oblaka?

...

V poledním rychlíku
jediný cestující.
U trati téměř holý keř.

...
KeŘ - Sedmá volavka    1  2  3  4  5  6 
code & design by Jaromír Uxa ©2007