uvodní obrázek
czech english french german japan
Úvod Novinky Hajku Galerie Úvahy Odkazy
Hajku     Překlady     Názory

...

Cities of boys
are in their graves,
and in this town...
Celá města chlapců jsou v hrobech a v tomto městě…
... Lying on my side in the void: the breath in my nose.
Ležím na boku v prázdnotě: dech v mém nose
... On the fifteenth floor the dog chews a bone- Screech of taxicabs.
Ve čtrnáctém patře pes hryže kost - skřípot taxiků.
... A hardon in New York, a boy in San Fransisco.
Tvrďák v New Yorku, hošánek v San Francisku.
... The moon over the roof, worms in the garden. I rent this house.
Měsíc nad střechou, červi v zahradě. Tenhle dům si pronajímám.
...
Irwin Allen Ginsberg  překlady:   1  2  3 
code & design by Jaromír Uxa ©2007