uvodní obrázek
czech english french german japan
Úvod Novinky Hajku Galerie Úvahy Odkazy
Hajku     Překlady     Názory

...

On the porch
in my shorts;
auto lights in the rain.
Na verandě v kraťasech; světla aut v dešti.
... Another year has past-the world is no different.
Další rok uplynul - svět není jiný
... The first thing I looked for in my old garden was The Cherry Tree.
První věc, kterou jsem hledal ve své staré zahradě byla Třešeň
... My old desk: the first thing I looked for in my house.
Můj starý psací stůl: první věc, kterou jsem hledal doma.
... My early journal: the first thing I found in my old desk.
Můj deník z mládí: první věc, kterou jsem našel ve svém starém psacím stole.
... My mother's ghost: the first thing I found in the living room.
Duch mé matky: první věc, na niž jsem narazil v obýváku.
... I quit shaving but the eyes that glanced at me remained in the mirror.
Přestal jsem se holit, ale oči, které se na mne dívaly, v zrcadle zůstaly.
... The madman emerges from the movies: the street at lunchtime.
Odněkud se vynořil šílenec z filmů: ulice v době oběda
...
Irwin Allen Ginsberg  překlady:   1  2  3 
code & design by Jaromír Uxa ©2007